Advokater utan Gränser
Advokater utan Gränser
The law will never make men free; it is men who have got to make the law free

Hem | Om AUG | Styrelsen | Projekt | Bli medlem | Kontakta oss | Länkar

Hem

Advokater utan Gränser är en svensk ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som tagit till sin uppgift att arbeta för de grundläggande mänskliga rättigheterna över hela världen.

För att läsa mer om vår verksamhet, klicka på länkarna i menyn högst upp.


Senaste nytt

Nytt! 2014-12-01: Muharrem Erbey mottar Svenska PEN:s Tucholskypris

Lördagen den 15 november 2014 delades årets Tucholskypris ut i Stockholm av Svenska PEN. Tucholskypriset instiftades år 1985 och tilldelas författare eller publicister som är förföljda, hotade eller befinner sig i landsflykt. Årets pris gick till författaren och människorättsadvokaten Muharrem Erbey.

Som redogjorts för tidigare har Muharrem Erbey under en lång tid arbetat för att erbjuda olika utsatta grupper i Turkiet juridisk hjälp. Han har även företrätt ett stort antal individer framför nationella och internationella domstolar genom sin ideella organisation HRA. Advokater utan Gränser har även under många år samarbetat med Muharrem Erbey och HRA i Turkiet. Muharrem Erbeys arbete har samtidigt fått till följd att han har suttit frihetsberövad i mer än 4 år i Turkiet på tvivelaktiga grunder. I april i år frisläpptes Muharrem Erbey, något som Advokater utan Gränser även välkomnade i samband med frisläppandet.

Ett flertal ledamöter ur Advokater utan Gränsers styrelse närvarade vid prisceremonin den 15 november i Stockholm. Möjlighet gavs även för närvarande ledamöter att träffa Muharrem Erbey och framföra organisationens gratulationer. Diskussioner fördes även om ett fortsatt aktivt samarbete mellan Advokater utan Gränser och HRA.

Klicka här för ytterligare info.2014-04-14: Advokater utan Gränser välkomnar frisläppandet av människorättsadvokaten Muharrem Erbey

Muharrem Erbey har släppts efter att ha suttit frihetsberövad i mer än 4 år i turkiskt häkte. Advokater utan Gränser har tidigare krävt ett frisläppande och välkomnar att så nu har skett. Muharrem Erbey har under lång tid arbetat för mänskliga rättigheter i Turkiet och är sedan många år tillbaka en viktig samarbetspartner för Advokater utan Gränser.

Mycket återstår dock för Turkiet att leva upp till vad gäller landets internationella åtaganden och respekten för grundläggande fri- och rättigheter inom landet. Advokater utan Gränser oroas över den senaste tidens utveckling i Turkiet där åtgärder har vidtagits av den sittande regeringen i försök att stänga ner sociala medier i landet. Åtgärderna innebär ett allvarligt hot mot yttrandefriheten och kan komma att leda till en större isolering gentemot omvärlden. Det är därför av vikt att den turkiska författningsdomstolen ges fortsatta möjligheter att självständigt pröva om regeringens handlande är förenligt med landets författning.

Utvecklingen i Turkiet innebär samtidigt att Advokater utan Gränser med bibehållen beslutsamhet kommer att fortsätta sitt arbete på plats i landet. I tider där grundläggande mänskliga rättigheter är utsatta för hot är det av avgörande vikt att organisationer som Advokater utan Gränser fortsätter sitt arbete och under veckan kommer Advokater utan Gränser att återigen vara på plats i Turkiet som rättegångsobservatörer.

Bli medlem i Advokater utan Gränser idag och stöd oss i vårt arbete att försvara och stärka grundläggande mänskliga rättigheter runt om i världen.

Advokater utan Gränser ▪ Nybrogatan 6 ▪ 114 34 Stockholm ▪ SWEDEN
E-post: info@advokaterutangranser.se ▪ PG-konto: 67 67 78-4